L'Empresa

Qualitat

La qualitat ha estat sempre un objectiu prioritari per Pertex, per aquest motiu, des dels inicis de l'empresa s'ha treballat amb un sistema basat amb la normativa ISO 9001, tenint registres dels diferents processos que ens han permès tenir una traçabilitat dels nostres productes en tot moment. El nostre sistema de gestió de qualitat va ser certificat per primer cop el 30-01-2007 amb la ISO 9001:2000. Avui en dia continuem millorant el sistema de qualitat que està certificat per ISO 9001:2015.

Per poder garantir la qualitat dels seus productes, Pertex ha implementat diferents elements de mesura i control.

Carregant...